utstilling

De seneste utstillinger

Retrospektiv utstilling i Rådhusgalleriet i Oslo

februar 2013

Utstillingen i Rådhusgalleriet favner Inger Sjølie Floods kunstnerskap gjennom

60 år som spenner fra figurative motiver på 50-tallet, gjennom 60-tallets kubistiske uttrykksform til den abstrakte komposisjon.

Kunstneren er opptatt av farger, flater, linjer og former som skaper bevegelse, spenning og dybde i billedflaten.

Ved markering med penselstrøk gir hun stramhet og karakter til disse koloristiske

og livfulle komposisjonene.

Naturopplevelser er et tema Inger Sjølie Flood ofte vender tilbake til. Hun frigjør motivet, abstraherer og gir tilskueren en visjon om det sette, det opplevde. Hennes uttrykk er personlig og lyrisk i sin tolkning.

Salgsudstilling fra eget atelier af malerier, oljepasteller, akvareller og kulltegninger


mars 2017   Vårutstilling i Rådhusgalleriet 9. - 21. mars 2013

Kunstnerforeningen arrangerer for 3. gang

kollektiv utstilling.

Inger Flood er representert med et maleri.