presseomtale

PRESSEOMTALE

Norsk Kunstnerleksikon


Jimmy Åsen, Kragerøbladet 2013:

Portrettintervju i forbindelse med Inger Floods Retrospektive utstilling i Oslo Rådhusgalleri.


Jimmy Åsen, Kragerø Blad Vestmar, 2009

Portrettintervju av kunstmaler Inger Flood


Øistein Parmann, Morgenbladet 1960:

"Det ligger en egen lykkelig stemning bak hennes bilder. Jeg syns Inger Sjølies bilder ånder fritt

- hun er ikke for ingenting elev av Jean Heiberg"


Arbeiderbladet 1960:

"Malerinnen lykkes både å bringe liv, rytme og koloristisk uttrykk i sine arbeider"


Hans Jacob Brun, Dagbladet 1970:

"Jeg blir slått av en helt sjelden friskhet over Inger Floods arbeider."


Ole Mæhle, Dagbladet 1960:

"Hennes følelse for fargene, måten hun bruker den på, vitner om en ekte malerisk begavelse.

Den kan ikke læres, den er medfødt."


Kunst og Kultur 1962:

"Inger Sjølies abstraksjoner bæres av en frodig, lyrisk fargefølelse.

Hennes bilder er sikkert komponert og med en eiendommelig spenning mellom flate og rom."


Johan Fredrik Michelet, Verdens Gang 1960:

"inger Sjølie har harbedet med bildene, slipt til formene slik at stoffet er riktig interessant i seg selv som resultat av selv maleprosessen, ikke som påfunnn."


Søren Steen - Johansen , Aftenposten 1970:

"Hun opererer med en lys, atomsfærisk virkning. Det er større spenning i de bildene som er konsekvent flatemaleri. Her kan man glede seg over hennes gode matrialbehandling"


Erik Bekkevold, Oppland arbeiderblad 1973

"Hennes malerier er preget av streng form og artistisk farvebruk.

Hun spiller på sterke stramme former som skaper liv man ikke ofte ser i abstrakte malerier.

Det er rekordsalg, hele 18 bilder i løpet av 3 timer.


Londonkorrespodent Markus Markusson, siterer James Burr, The Art Rewiew 1961:

Inger Sjølie lager sammenhengende bilder.

Hun bruker lange skarpe rombeformer i sirlige farger som er arrangert i subtile rytmiske frekvenser.

Man er takknemlig for disse glimtene av hva som hender i Norge "and they seem to be in step with Europe and America."


Johan Fredrik Michelet, Verdens Gang 1960:

"I hennes bilder er det en sikker balanse mellom de forskjellige psykiske komponentene og maleriets formale krav,


Johan Fredrik Michelet, Verdens Gang 1960:

"I hennes bilder er det en sikker balanse mellom de forskjellige psykiske komponentene og maleriets formale krav,

det er på en gang realitet og visjon, natur og abstraksjon"

 

Ola Mæhle, Dagbladet 1960:

"Gyldne sollyse kaskader strømmer en i møte, bare brutt av blå nocturner.

Hun behandler disse solfargene med finhet og hennes fargeinnsikt er sikkert og følsomt."

 

Even Hebbe Johnsrud, Aftenposten 1979:

"Kunne Inger Floods utstilling være et diskusjonsgrunnlag  for en bedre forståelse av hva det er å lage bilder etter naturen

egentlig innebærer?