Malerier

  Ingers malerier er en visuell vandring fra tanker, inntrykk og emosjoner til farger, flater,

  linjer og former som skaper bevegelse og rom i billedflaten.