Hjem

 

PROJECTS

 

Inger Sjølie Flood er utdannet på Statens

Kunst - og Håndverksskole, Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i København.

Professor Jean Heiberg ble spesielt retningsgivende for hennes kunstnerskap.

Respekt for komposisjon og billedbygging, samt interesse for det franske maleri, har vært grunnpillaren i hennes kunstneriske utvikling.

Inger Flood har hatt mange separatutstillinger og deltatt på kollektivutstillinger i inn- og utland.

Hun har representert Norge internasjonalt,

bl.a. ved Nordisk utstilling på Island og Biennalen i Sao Paulo.

 

 

 

Inger Sjølie Flood

 

1918 - 2017

© Copyright. All Rights Reserved Inger Sjølie Flood